Vrijwilliger

Vrijwilligers.

Stichting Flevoland helpt Oost Europa werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij doen het werk totaal onbezoldigd. Zij ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding! De beloning van de vrijwilligers bestaat uit het bijwonen van een vrijwilligersavond eens per anderhalf jaar ,die door het bestuur wordt georganiseerd.

Werkzaamheden.

De werkzaamheden die de vrijwillgers verrichten bestaan uit:

 

  • Het ontvangen, sorteren, verpakken, labelen en opslaan van goederen cq kleding.
  • Het meehelpen bij de snuffelmarkten.
  • Het laden van de transporten waarvoor een 10- 15 mensen worden ingezet.
  • Het verrichten van bestuurlijke activiteiten.