Stichting

Doelstelling

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Realisatie

 

In 1982 ging de stichting van start met het verlenen van humanitaire hulp aan arme gezinnen in Polen.

Inmiddels werkt de stichting ook in andere landen. Landen waar de bevolking met moeite het hoofd kan bieden aan de voortdurend op de loer liggende armoede (o.a. Oekraine, Roemenie en Bulgarije).

Waarom

 

Veelal ontstaan de problemen in de Oost Europese landen door slechte economische omstandigheden. Ook laat de infrastructuur veel te wensen over. De gezondheidszorg is ouderwets en ontoereikend, scholen kampen met slechte gebouwen en weinig of geen lesmateriaal en tehuizen voor gehandicapten kunnen nauwelijks draaiende worden gehouden. De zwakkeren in de samenleving, zoals gehandicapten, ouderen en weeskinderen worden hierdoor het zwaarst getroffen.