Actie

De stichting voert diverse acties om de transporten naar Oost-Europa te financieren.

 

Kilometersponsoring

We zijn de volgende actie gestart: we gaan mensen vragen ons volgende transport naar Bulgarije te sponsoren!

In ons gebouw Dar Serca komt een grote kleurplaat met een vrachtwagen die zo'n 2000 kilometer gaat rijden om onze spullen naar Bulgarije te brengen. Iedere kilometer kost één Euro. Dus iedereen die 1 euro doneert, betaalt 1 kilometer. Iedere kilometer zal worden ingekleurd op de kleurplaat.

Wij gaan er met ons allen voor zorgen dat de vrachtwagen kan vertrekken! Ergens in het eerste kwartaal 2015 maken we bekend hoeveel u hebt gesponsord. De tussenstand is 400 euro.

 

Snuffelmarkt

In het gebouw Dar Serca van de stichting wordt regelmatig een Snuffelmarkt gehouden waar diverse goederen aangeboden worden o.a. huishoudelijke spullen, kleding, kleine meubelen, boeken, cd's en videobanden, computerspelletjes e.d.

 

De opbrengst is nodig om de diverse transporten te kunnen financieren naar de verschillende projecten in Oost Europa.

 

Verkoop devotionalia

Al enkele jaren worden er in Oost-Europa kerkelijke goederen aangekocht zoals beeldjes, kruisjes, rozenkransen e.d. die weer verkocht worden via markten en de RK Petruskerk.

 

Op de volgende data staan we telkens voor en na de dienst van 11 uur in de voorzaal van de Petruskerk:

 

Meer info bij Tiny Kroeders 0320-227125 of 06-44264090.

U kunt ook bellen als u tussentijds devotionalia wilt kopen.

De opbrengst is bestemd voor de humanitaire hulp van

de stichting Flevoland helpt Oost-Europa.