Devotionalia

De stichting voert diverse acties om de transporten naar Oost-Europa te finacieren.

 

Verkoop devotionalia

Al enkele jaren worden er in Oost-Europa kerkelijke goederen aangekocht zoals beeldjes, kruisjes, rozenkransen e.d. die weer verkocht worden via markten en de RK Petruskerk.

 

Op de volgende data staan we telkens voor en na de dienst van 11 uur in de voorzaal van de Petruskerk:

  • 10 oktober
  • 15 oktober
  • 19 nevember

 

 

Meer info bij Tiny Kroeders 0320-227125 of 06-44264090.

U kunt ook bellen als u tussentijds devotionalia wilt kopen.

De opbrengst is bestemd voor de humanitaire hulp van

de stichting Flevoland helpt Oost-Europa.