2009 Zomer

Nieuws uit het archief

 

Terug naar Nieuwsarchief

Nieuwsbrief zomer 2009


Terugblik

Het nieuwe jaar begon direct al goed met een transport naar Swiecie in Polen op 3 januari. Hierdoor ontstond er ruimte binnen Dar Serca om op 7 februari een rommelmarkt te organiseren.
Op 18 april was er kraamverkoop in het Lelycentre.
Op 29 april was onze stichting opnieuw betrokken bij een Koninklijke onderscheiding: oud voorzitter Hermien Roddenhof ontving een lintje voor het vele vrijwilligerswerk dat zij in de loop van de jaren heeft gedaan.

Ieder jaar organiseert Pluspunt vrijwilligerswerk een stage voor raads- en collegeleden. Het doel is tweeledig: raadsleden krijgen een beter beeld van het vele vrijwilligerswerk dat er in onze stad gebeurt en vrijwilligers kunnen hun ervaringen en zorgen delen met raadsleden.
Dit jaar mocht Boele Siepel (Christen Unie) een ochtend meehelpen met het inpakken en stapelen van de hulpgoederen: Het was een leerzame en nuttig bestede ochtend. Mijn respect voor het vele vrijwilligerswerk van mensen die zich belangeloos inzetten voor vaak onbekende medemensen, is weer groter geworden, aldus Siepel.

Het aanbod van hulpgoederen vertoont de laatste jaren een stijgende lijn, wat weer tot gevolg heeft dat er steeds meer een beroep op vrijwilligers gedaan moet worden, om deze goederenstroom te sorteren, te verpakken en op te stapelen. Ook blijkt het soms niet eenvoudig om op korte termijn een goede bestemming te vinden. De oorzaak ligt soms in de gebrekkige communicatie vanuit Oost-Europa.

Dankzij goede contacten in Bulgarije kon er op zaterdag 16 mei weer een vrachtauto van Van de Heerik geladen worden voor een nieuw project in Chirpan in Bulgarije. Dit is een vrij grote plaats met een arme zigeunerbevolking. Harry Smits en Ron Hallie vertrokken op maandag 18 mei om 04.00 uur uit Lelystad en waren op dinsdagmiddag 26 mei moe en voldaan weer thuis. Veel dank zijn we verschuldigd aan transportbedrijf Van de Heerik voor het beschikbaar stellen van de vrachtauto en aan de beide chauffeurs, die hun vrije tijd hiervoor beschikbaar stellen. Heel hartelijk dank.


Reactie uit Sumy Oekraine (transport nov. 2008):
Ik heb behoefte dank te zeggen voor jullie inspanning en medewerking. Met uw hulp konden wij de nodige hulp verlenen aan families met veel kinderen, armen, kostscholen, buurthuizen en de kinderafdeling van het ziekenhuis. De humanitaire hulp kwam snel door de douane. Voor Kerstmis was 80 % van de vracht verdeeld. Het is de eerste keer dat hier een hulptransport komt en het is goed terecht gekomen.
Met Gods hulp willen we graag opnieuw hulp ontvangen in september of oktober. God zegene jullie, jullie families en al jullie werk,
Vitaly Prisyazhniy.


Reactie uit Swiecie Polen (transport jan. 2009):
Hartelijk dank voor het transport. Wij waren verrast dat het zo veel was. Wij zijn al tamelijk ver gevorderd met het uitdelen van de kleding. In totaal hebben 1300 kinderen kleding en schoenen gekregen. Voor de kinderen van het speciaal onderwijs waren er naast de kleding ook huishoudelijke goederen beschikbaar. De kinderen van de kleuterschool waren erg blij met het speelgoed. Als wij klaar zijn met de kleding worden de meubels in elkaar gezet en gaan naar de school voor speciaal onderwijs en naar arme gezinnen. Veel dank voor de rolstoel voor een ernstig zieke man, die nu weer zijn huis uit kan.
Nogmaals veel dank voor het transport en hartelijke groeten,
Irena Boroch.


Bestuursnieuws:
Onze penningmeester Gerard van Haren en onze secretaris Henny Stouwdam gaan het bestuur verlaten. Bij deze willen wij hen heel hartelijk danken voor de vele werkzaamheden, die zij voor onze stichting hebben verricht.