2008 Zomer

Nieuws uit het archief

 

Terug naar Nieuwsarchief

Nieuwsbrief zomer 2008

14 juni


Terugblik

Het nieuwe jaar begon met twee aanvragen voor hulpgoederen uit Oekraine, te weten Bilky en Berehovo. Dit zijn voor onze stichting oude contacten, waar al heel veel hulpgoederen naar toe gebracht zijn. Als bestuur zijn we van mening, dat het goed is niet te lang dezelfde projecten te blijven steunen. Daarom is besloten dat er nog eenmaal gehoor gegeven wordt aan het verzoek uit Oekraine.

Vervolgens werd er een laadlijst van de mee te geven goederen opgesteld en wachtten we op toestemming vanuit Kiev. Bij de Stichting Promotie werd het verzoek gedaan om het transport te sponsoren en Harry Smits was bereid gevonden de hulpgoederen naar Bilky te brengen.
Veel dank zijn we verschuldigd aan Harry Smits, de Stichting Promotie en transportbedrijf van de Heerik uit Broek op Langedijk.

Op zaterdag 10 mei werd de vrachtwagen met de hulp van vele vrijwilligers geladen en op dinsdag 13 mei vertrokken Harry Smits en Charl Buiter ( een bevriende collega uit N. Holland ) via Polen en Tsjechie naar de grens met Oekraine. Daar moesten ze 22 uur wachten voordat ze de grens konden passeren. De volgende dag moesten de goederen ingeklaard worden bij de douane. Dit duurde ook nog een 12 uur en eindelijk konden s avonds in de stromende regen de hulpgoederen gelost worden.
Dick en Tiny Kroeders, die ter plaatse waren, hebben gezorgd voor een goede verdeling tussen Bilky en Berehovo.

Mede dankzij een retourvracht uit Polen bleven de kosten voor dit transport beperkt.
De ontvangende werkgroep in Bilky was dankbaar voor de vele hulpgoederen, hoewel ze het betreurde dat dit het laatste transport uit Lelystad was.


Overlijden
Op 31 maart is onze oud-voorzitter Aad van den Bosch in Dronten overleden.
Op 16 mei is overleden Henk Schiere, echtgenoot van Femmy.
Wij wensen de families veel sterkte met het verlies van hun dierbaren.


Ridder
Tiny Kroeders is bij koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en kreeg de Koninklijke onderscheiding voor haar vele verdiensten, o.a. voor onze stichting, opgespeld door de burgemeester van lelystad.
Van harte proficiat!